Een oplossings- en
resultaatgerichte aanpak

Kuyt Gerechtsdeurwaarder en Incasso Lisse is naast gerechtsdeurwaarderskantoor ook een incassobureau. Een incassobureau is een onderneming die zich bezig houdt met het incasseren van onbetaalde rekeningen en overige vorderingen. Dit doet het incassobureau in opdracht van een schuldeiser, die daarmee het innen van de schuld uit handen geeft. Vanaf dat moment loopt het contact via Kuyt Gerechtsdeurwaarder en Incasso Lisse en niet meer rechtstreeks met de schuldeiser.

 

Het incassobureau zal na het aannemen van een opdracht aanmaningen per brief aan de schuldenaar sturen. Meestal wordt dan alsnog betaald of een betalingsregeling getroffen. Als dit echter geen effect heeft, zal tot dagvaarding worden overgegaan. De dagvaarding dient altijd door een gerechtsdeurwaarder te worden uitgebracht.

 

Lees meer

Kosten incassobureau

 

Voor haar werkzaamheden brengt het incassobureau, zoals Kuyt Gerechtsdeurwaarder en Incasso Lisse, kosten in rekening. Deze incassokosten moet een schuldenaar betalen boven op de reeds bestaande schuld. Deze tarieven zijn vastgelegd in de Wet op de Incassokosten (WIK). De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom. Deze kosten komen in beginsel altijd voor rekening van de schuldenaar.

 

Om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bestaat ons team uit ᅠtwee gerechtsdeurwaarders, een jurist, alsmede ervaren incassospecialisten.

Kuyt verzorgt uw opdracht en coördineert deze door geheel Nederland. Door een intensieve samenwerking metᅠ 4 ᅠcollega deurwaarderskantoren kan Kuyt heel Nederland bedienen. Op deze manier kunt u, als opdrachtgever, al het incassowerk overlaten aan één kantoor.

 

Wet Incasso Kosten (W.I.K.)

 

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;

 

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de volgende € 2.500,- van de vordering;

 

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de volgende € 5.000,- van de vordering;

 

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering
over de volgende € 190.000,- van de vordering;

 

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Direct contact? Bel 085-016 02 67

Kuyt verzorgt uw opdracht en coördineert deze door geheel Nederland.

 

Contact