Tim Kuyt
Functionaris Gegevensbescherming

 

Contact

Privacyverklaring
Kuyt Gerechtsdeurwaarders & Incasso

Home > Privacyverklaring

Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in onderstaande privacyverklaring.

 

 

Functionaris gegevensbescherming:

De heer Tim Kuyt is binnen Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. U kunt hem bereiken via tkuyt@gdwkuytlisse.nl

 

 

Doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens:

Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten (het uitbrengen van exploten, incasso enz.). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens in de algemene zin, teneinde in staat te zijn contact met u te kunnen opnemen in verband met uw of onze vraagstelling, verzoek en/of opdracht.

 

 

Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voorletter(s) en achternaam
  • Geboortedatum/plaats
  • Adresgegevens
  • Geslacht

En overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:

  • Telefoonnummer
  • Emailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken:

Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders(s)/voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan direct contact met ons op via tkuyt@gdwkuytlisse.nl dan wordt deze informatie verwijderd.

 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk gezien noodzakelijk is. De bewaarplicht van de Fiscus is 7 jaar. De geldigheidsduur van een vonnis is 20 jaar.

 

 

Bewaartermijn gegevens contactformulier:

De gegevens de u naar Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso toestuurt worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van het door u toegezonden document daarvan.

 

 

Cookies:

Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso maakt geen gebruik van cookies.

 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso heeft alle beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij:

1- het verstrekken daarvan nodig is voor de uitvoering van de aan Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso opgedragen opdracht tot juridische dienstverlening of

2- teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Uw gegevens aanpassen of wijzigen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en eventueel te verwijderen. Tevens bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U dient hiervoor een verzoek naar Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso te versturen (per mail of per post). Wij streven er naar zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand te reageren op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u gedaan is, ontvangt u van ons een opgaaf van de bescheiden die wij nodig hebben om uw verzoek te controleren, nadat het verzoek door ons is ontvangen.

 

 

Indienen klacht:

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. De desbetreffende gegevens treft u aan op de website(s).